Upit električna struja, pronađeno natuknica: 95

električna struja

električna struja. 1. Osnovna fizikalna veličina (znak I) kojom se opisuje strujanje čestica nabijenih ...

struja, električna

struja, električna →  električna struja ...

ampermetar

ampermetar (amper + -metar), instrument za mjerenje jakosti električne struje. Ampermetri s pomičnom ...

bat

bat. 1. Palica, štap, batina, tučak u zvonu, njihalo. 2. Prastara hrvatska riječ za oruđe (malj, kijača) ...

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

dijatermokoagulacija

dijatermokoagulacija (dija- + termo- + koagulacija) (elektrokoagulacija), kirurški postupak pri kojem ...

elektricitet

elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité < znanstv. lat. electricitas, ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

električni energetski vod

električni energetski vod, sastavni dio električnih energetskih mreža koji služi za vođenje električne ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10