Upit električni generator, pronađeno natuknica: 25

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

alternator

alternator (njem. Alternator, prema lat. alternus: izmjeničan), električni generator izmjenične električne ...

amplidin

amplidin (engl. amplidyne < lat. ampli[ficatio]: povećavanje + engl. dyn[amo]: dinamo), istosmjerni ...

Edison, Thomas Alva

Edison [e'disən], Thomas Alva, američki izumitelj (Milan, Ohio, 11. II. 1847 – West Orange, 18. X. 1931). ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električni stroj

električni stroj, stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu (električni generator), električne ...

hidrogenerator

hidrogenerator (hidro- + generator), električni generator, redovito trofazni sinkroni, tjeran vodnom ...

izvor električne energije

izvor električne energije, uređaj u kojem se različite vrste energije pretvaraju u električnu. U istosmjernom ...

rotor

rotor (njem. Rotor < engl. rotor, skr. od rotator, prema rotate < lat. rotare: vrtjeti, okretati). 1. ...

Siemens, Ernst Werner von

Siemens [zi:'məns], Ernst Werner von, njemački inženjer (Lenthe kraj Hannovera, 13. XII. 1816 – Berlin, ...

(1)  2  3