Upit električni izboj, pronađeno natuknica: 4

električni izboj

električni izboj, prolazak čestica nabijenih električnim nabojem kroz plinove u električnom polju pri ...

ionizacija

ionizacija, nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju ...

plazma

plazma (engl. plasma, prema grč. πλάσμα: oblikovanje, tvorba), stanje ionizirane plinovite tvari koja ...

živina svjetiljka

živina svjetiljka, električni izvor svjetlosti koja nastaje pri lučnom električnom izboju (pražnjenju) ...