Upit električni kapacitet, pronađeno natuknica: 24

električni kapacitet

električni kapacitet (znak C), fizikalna veličina koja opisuje koliko električnoga naboja tijelo može ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

Cavendish, Henry

Cavendish [kæ'vəndiš], Henry, engleski kemičar i fizičar (Nica, 10. X. 1731 – London, 24. II. 1810). ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električni kondenzator

električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti), element električnoga ...

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine vodiča ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

faktor dobrote

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga ...

Faraday, Michael

Faraday [fæ'rədei], Michael, britanski fizičar i kemičar (Newington, 22. IX. 1791 – Hampton Court, 25. VIII. 1867). ...

kapacitet

kapacitet (njem. Kapazität < lat. capacitas: obujam, prostor). 1. Proizvodna sposobnost nekoga tehničkog ...

(1)  2  3