Upit električni motor, pronađeno natuknica: 20

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

električni stroj

električni stroj, stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu (električni generator), električne ...

Henry, Joseph

Henry [he'nri], Joseph, američki fizičar (Albany, 17. XII. 1797 – Washington, 13. V. 1878). Profesor ...

izvanbrodski motor

izvanbrodski motor, motor za pogon manjih plovila koji se na plovilo pričvršćuje izvana, zavješanjem ...

laser

laser (akr. od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje svjetlosti s ...

magnetsko polje

magnetsko polje, prostor u kojem djeluju magnetske sile. Pojavljuje se oko stalnih i promjenljivih magneta, ...

okretno polje

okretno polje (rotacijsko polje), magnetsko ili električno polje koje se vrti oko neke osi. Takva polja ...

učinski pretvarač

učinski pretvarač, uređaj kojim se neka energija pretvara u električnu (i obratno) ili kojim se mijenjaju ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

(1)  2