Upit električni napon, pronađeno natuknica: 71

električni napon

električni napon (znak U ili u), razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

armatura

armatura (lat.: naoružanje, oprema, snast). 1. U tehnici općenito, materijal koji čvrsto povezan s ...

brzinomjer

brzinomjer, uređaj za mjerenje brzine. U cestovnim i željezničkim vozilima mjeri se brzina vrtnje osovine ...

dodirni napon

dodirni napon, električni napon između dvaju dijelova električne opreme s kojima čovjek može istodobno ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna mreža

električna mreža, skup povezanih električnih elemenata koji služe za prijenos električne energije od ...

električni akumulator

električni akumulator (lat. accumulare: nakupljati, nagomilati), električni članak u kojem se električna ...

električni članak

električni članak (električni element, električna ćelija), pretvornik nekoga drugog oblika energije ...

električni kondenzator

električni kondenzator (njem. Kondensator, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti), element električnoga ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8