Upit električni potencijal, pronađeno natuknica: 19

električni potencijal

električni potencijal (elektrostatski potencijal) (znak φ), skalarna fizikalna veličina koja opisuje ...

atmosferski elektricitet

atmosferski elektricitet, električni naboji, električne struje i električna polja nastali ionizacijom ...

Cavendish, Henry

Cavendish [kæ'vəndiš], Henry, engleski kemičar i fizičar (Nica, 10. X. 1731 – London, 24. II. 1810). ...

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

fi

fi (grčki φεῖ, pheĩ, φῖ, phĩ; Φ, φ). 1. Dvadeset prvo slovo grčkog alfabeta, jedan od grafema koji ...

munja

munja, naglo pražnjenje atmosferskog električnoga naboja koncentriranog u olujnim, grmljavinskim oblacima ...

Van de Graaffov generator

Van de Graaffov generator [væn də grα:'f~] (po Robertu Jemisonu Van de Graaffu koji ga je izumio 1929), ...

vid

vid. 1. Osjet kojim se zamjećuju različite značajke predmeta u okolišu (npr. veličina, boja, oblik, ...

vidni purpur

vidni purpur (rodopsin), vidni pigment koji se nalazi u štapićima mrežnice oka (→  oko; vid), potreban ...

(1)  2