Upit električno brojilo, pronađeno natuknica: 3

električno brojilo

električno brojilo, uređaj koji, radi obračuna pri razmjeni ili kupoprodaji, mjeri i bilježi električnu ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

razvodni ormar

razvodni ormar, razvodna (razdjelna) ploča, dio električne mreže ili instalacije u kojem se električna ...