Upit elektroindustrija, pronađeno natuknica: 14

elektroindustrija

elektroindustrija (elektro- + industrija), industrijska grana koja proizvodi sastavne dijelove, sklopove, ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

Colorado (država)

Colorado [kʌləræ'dou], savezna država na zapadu središnjega dijela SAD-a; 269 605 km2 s 5 029 196 st. ...

električna vozila

električna vozila, vozila pokretana elektromotorom. Elektromotorni pogon takvih vozila naziva se i električnom ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

Gmunden

Gmunden [gmu'ndən], grad i ljetovalište u Gornjoj Austriji (Oberösterreich), na jezeru Traun, središte ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

kobalt

kobalt (njem. Kobalt < Kobold: rudnički duh koji krade srebrnu rudu i na njezino mjesto, prema praznovjerju, ...

Končar

Končar, hrvatski koncern (grupa) sa sjedištem u Zagrebu. Poduzeće je osnovano 1921. pod nazivom Elektra ...

(1)  2