Upit elektroluminiscencija, pronađeno natuknica: 3

elektroluminiscencija

elektroluminiscencija (elektro- + luminiscencija), luminiscencija nekih dielektričnih tvari pod utjecajem ...

luminiscencija

luminiscencija (engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje, prema lat. lumen, genitiv luminis: svjetlost), ...

svjetleća dioda

svjetleća dioda (LED, skr. od engl. Light Emitting Diode), poluvodički elektronički element koji pretvara ...