Upit elektromagnetski valovi, pronađeno natuknica: 30

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje (rasprostiranje, propagacija) titranja električnoga i magnetskoga polja ...

antena

antena (lat. antenna: jedreni križ). 1. U elektrotehnici, aktivni ili pasivni element koji u sklopu ...

elektromagnetsko zračenje

elektromagnetsko zračenje, protok energije kroz vakuum ili neke tvari, optička sredstva, u obliku elektromagnetskih ...

FitzGerald, George Francis

FitzGerald [fic62721e'rləd], George Francis, irski fizičar (Dublin, 3. VIII. 1851 – Dublin, 22. II. 1901). ...

gama-zračenje

gama-zračenje (γ-zrake), elektromagnetski valovi vrlo visoke frekvencije i energije, valnih duljina ...

infracrveno zračenje

infracrveno zračenje, elektromagnetski valovi valnih duljina približno između 0,75 μm i 1 mm. Otkrio ...

kancerogene tvari

kancerogene tvari (kancerogeni) (lat. cancer: rak + -gen), tvari koje pod odgovarajućim okolnostima ...

koherencija

koherencija (lat. cohaerentia: sveza, povezanost). 1. U filozofiji, povezanost nečega što pripada zajedno, ...

koherentni valovi

koherentni valovi, mehanički ili elektromagnetski valovi jednakih frekvencija, polarizacija i stalnog ...

mikrovalovi

mikrovalovi, elektromagnetski valovi valne duljine 1 do 300 mm. Prirodno ih emitiraju svi topli objekti, ...

(1)  2  3