Upit elektronska konfiguracija, pronađeno natuknica: 4

elektronska konfiguracija

elektronska konfiguracija, raspored elektrona u atomu, obilježen nizom energijskih stanja koja se predočavaju ...

atomska struktura

atomska struktura, struktura određena jezgrom atoma i elektronskim omotačem. Promjer je atomske jezgre ...

elektronska ljuska

elektronska ljuska, skup svih elektrona u jednom atomu koji imaju isti glavni kvantni broj. (→  atom; ...

Paulijevo načelo

Paulijevo načelo (Paulijev princip, Paulijeva zabrana) (po Wolfgangu Pauliju), kvantnomehaničko načelo ...