Upit elektronska ljuska, pronađeno natuknica: 3

elektronska ljuska

elektronska ljuska, skup svih elektrona u jednom atomu koji imaju isti glavni kvantni broj. (→  atom; ...

elektronska konfiguracija

elektronska konfiguracija, raspored elektrona u atomu, obilježen nizom energijskih stanja koja se predočavaju ...

periodni sustav elemenata

periodni sustav elemenata, sustavni tablični poredak kemijskih elemenata koji odražava njihovu atomsku ...