Upit elektronska optika, pronađeno natuknica: 2

elektronska optika

elektronska optika, grana fizike koja se bavi upravljanjem snopom elektrona s pomoću električnoga i ...

leća (priroda i tehnika)

leća, predmet ili fizikalno polje kroz koje prolaze valovi ili snopovi čestica te, prolazeći, mijenjaju ...