Upit elektroskop, pronađeno natuknica: 4

elektroskop

elektroskop (elektro- + -skop), uređaj kojim se može pokazati je li neko tijelo električki nabijeno. ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

fotoelektrični efekt

fotoelektrični efekt (fotoefekt, fotoelektrični učinak), izbijanje elektrona iz tvari s pomoću elektromagnetskih ...

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...