Upit element, pronađeno natuknica: 563

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

element putanje

element putanje (element staze, orbitalni element), veličina koja opisuje putanju svemirskoga tijela ...

električni članak

električni članak (električni element, električna ćelija), pretvornik nekoga drugog oblika energije ...

galvanski članak

galvanski članak (galvanski element), primarni električni članak, neobnovljivi izvor električne struje ...

meteorološki element

meteorološki element, veličina kojom se prikazuje fizikalno stanje atmosfere i fizikalne pojave u njoj. ...

neutralni element

neutralni element (znak e), u matematici, element neutralan prema nekoj binarnoj operaciji (*) definiranoj ...

slikovni element

slikovni element, osnovni element računalne rasterske slike; također piknja ili piksel (engl. pixel, ...

Abelson, Philip Hauge

Abelson [ẹi'bəlsən], Philip Hauge, američki fizičar i kemičar (Tacoma, 27. IV. 1913 – Bethesda, 1. VIII. 2004). ...

Adria (geologija)

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. U geološkoj literaturi naziva se i ...

Akad

Akad ili Agade (sumerski Agade, akadski Akkadu, hebrejski i arapski Akkad), neidentificirani grad stare ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|