Upit element, pronađeno natuknica: 549

element

element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

električni članak

električni članak (električni element, električna ćelija), pretvornik nekoga drugog oblika energije ...

galvanski članak

galvanski članak (galvanski element), primarni električni članak, neobnovljivi izvor električne struje ...

meteorološki element

meteorološki element, veličina kojom se prikazuje fizikalno stanje atmosfere i fizikalne pojave u njoj. ...

neutralni element

neutralni element (znak e), u matematici, element neutralan prema nekoj binarnoj operaciji (*) definiranoj ...

slikovni element

slikovni element, osnovni element računalne rasterske slike; također piknja ili piksel (engl. pixel, ...

Abelson, Philip Hauge

Abelson [ẹi'bəlsən], Philip Hauge, američki fizičar i kemičar (Tacoma, 27. IV. 1913 – Bethesda, 1. VIII. 2004). ...

Adria (geologija)

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. U geološkoj literaturi naziva se i ...

Akad

Akad ili Agade (sumerski Agade, akadski Akkadu, hebrejski i arapski Akkad), neidentificirani grad stare ...

akademski i znanstveni stupnjevi

akademski i znanstveni stupnjevi, zvanja i znanstvene kvalifikacije što ih daju visoka učilišta (sveučilišta, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|