Upit embriologija, pronađeno natuknica: 6

embriologija

embriologija (embrio- + -logija), grana biologije koja proučava razvoj zametka (embrija), tj. promjene ...

disciplina

disciplina (lat.: nauk, obučavanje; učevni predmeti; red, stega). 1. Dio ili grana jedne znanosti, ...

Morgan, Thomas Hunt

Morgan [mɔ:'ɹgən], Thomas Hunt, američki zoolog i genetičar (Lexington, Kentucky, 25. IX. 1866 – Pasadena, ...

organ

organ (njem. Organ < lat. organum < grč. ὄργανον: oruđe). 1. U biologiji i anatomiji, dio ljudskoga, ...

zametak

zametak, razvojni stadij nekog organizma nakon oplodnje, u kojem obično završava diferencijacija organa ...

zoologija

zoologija (zoo- + -logija), grana biologije koja proučava životinjski svijet ispitujući oblike, građu, ...