Upit emisijska maglica, pronađeno natuknica: 11

emisijska maglica

emisijska maglica (prema lat. emissio: slanje, odašiljanje), međuzvjezdana maglica koja se uglavnom ...

Cefej

Cefej (Kefej, latinski Cepheus [ce:'feus], oznaka: Cep), cirkumpolarno zviježđe između zviježđa Gušterice, ...

Herbig-Harov objekt

Herbig-Harov objekt [hə:'ɹbig a'ro~] (HH objekt), mala emisijska maglica od međuzvjezdanoga plina i ...

Kobilica

Kobilica (latinski Carina [kari:'na], oznaka: Car), zviježđe južnoga neba između zviježđa Centaura, ...

maglica

maglica (nebula), oblak međuzvjezdane tvari. Svojstva maglica variraju ovisno o njihovu podrijetlu, ...

ostatak supernove

ostatak supernove (engleski supernova remnant [su:pən61595u'və re'mnənt]), mala emisijska maglica koju čini ...

Perzej (astronomija)

Perzej (latinski Perseus [pe'rse·us], oznaka: Per), zviježđe sjevernoga neba, u Mliječnoj stazi, između ...

planetarna maglica

planetarna maglica, emisijska maglica nastala širenjem atmosfere crvenoga diva, razvojna faza većine ...

Velika Orionova maglica

Velika Orionova maglica (M42 ili NGC 1976), najsjajnija i Zemlji najbliža emisijska maglica, vidljiva ...

Veliki pas

Veliki pas (latinski Canis Major [ka'nis ma:'jor], oznaka: CMa), zviježđe južnoga neba, istočno od Oriona, ...

(1)  2