Upit emisijska maglica, pronađeno natuknica: 16

emisijska maglica

emisijska maglica (prema lat. emissio: slanje, odašiljanje), međuzvjezdana maglica koja se uglavnom ...

Cefej

Cefej (Kefej, latinski Cepheus [ce:'feus], oznaka: Cep), cirkumpolarno zviježđe između zviježđa Gušterice, ...

Herbig-Harov objekt

Herbig-Harov objekt [hə:'ɹbig a'ro~] (HH objekt), mala emisijska maglica od međuzvjezdanoga plina i ...

Kobilica

Kobilica (latinski Carina [kari:'na], oznaka: Car), zviježđe južnoga neba između zviježđa Centaura, ...

Laguna

Laguna (Lagoon Nebula [ləgu:'n ne'bjələ], M8, NGC 6523), emisijska maglica u zviježđu Strijelcu. Otkrio ...

maglica

maglica (nebula), oblak međuzvjezdane tvari. Svojstva maglica variraju ovisno o njihovu podrijetlu, ...

Omega

Omega ili Labud (Omega Nebula [ǝumi:'gǝ ne'bjələ], Swan Nebula [swɔn ne'bjələ], M17, NGC 6618), emisijska ...

Orao (maglica)

Orao (Eagle Nebula [i:gl ne'bjələ], M16, NGC 6611), emisijska maglica u zviježđu Zmiji. Otkrio ju je ...

ostatak supernove

ostatak supernove (engleski supernova remnant [su:pən61595u'və re'mnənt]), mala emisijska maglica koju čini ...

Perzej (astronomija)

Perzej (latinski Perseus [pe'rse·us], oznaka: Per), zviježđe sjevernoga neba, u Mliječnoj stazi, između ...

(1)  2