Upit encefalitis, pronađeno natuknica: 11

encefalitis

encefalitis (grč. ἐγϰέφαλος: mozak + -itis), upala mozga različita uzroka, najčešće izazvana nizom različitih ...

konjski encefalitis

konjski encefalitis, virusna zarazna bolest konja sezonske naravi koju prenose kukci (→  encefalitis); ...

arbovirusi

arbovirusi (od engl. ar[thropod]-bo[rne] virus: virus koji prenose člankonošci), virusi iz velike skupine ...

enteroviroze

enteroviroze (enterovir[us] + -oza), bolesti uzrokovane enterovirusima. Različite su, ovisno o tipu ...

globalno zagrijavanje

globalno zagrijavanje, postupno zagrijavanje Zemljine površine i najdonjih slojeva atmosfere uzrokovano ...

herpesvirusne infekcije

herpesvirusne infekcije, zaraze virusima iz skupine herpesvirusa, u koju se ubrajaju virus Herpes simplex ...

mononukleoza, infekcijska

mononukleoza, infekcijska (mono- + nukleo- + -oza), akutna zarazna bolest uzrokovana Epstein-Barrovim ...

psihoorganski sindromi

psihoorganski sindromi, psihički poremećaji uzrokovani organskim čimbenicima koji izravno ili neizravno ...

Strümpell, Adolf

Strümpell [štry'mpəl], Adolf, njemački liječnik (Jaunauce, njem. Neu-Autz, Letonija, 28. VI. 1853 – ...

toksoplazmoza

toksoplazmoza (znanstv. lat. Toxoplasma + -oza), jedna od najraširenijih zoonoza, uzrokovana praživotinjom ...

(1)  2