Upit energija vezanja, pronađeno natuknica: 9

energija vezanja

energija vezanja (znak Ev ili EB), energija potrebna da se cjelina, npr. kristal, molekula ili jezgra ...

Comptonov efekt

Comptonov efekt [kɔ'mptən~] (po Arthuru Hollyju Comptonu), porast valne duljine elektromagnetskoga zračenja ...

defekt mase

defekt mase, gubitak mase prilikom prelaska fizikalnoga sustava u niže energijsko stanje zbog emisije ...

nuklearna energija

nuklearna energija (atomska energija), energija koja se oslobađa ili troši u spontanim (→  radioaktivnost) ...

termoelektronska emisija

termoelektronska emisija, emisija elektrona iz metala, uz ionizaciju atoma, uzrokovana dotokom toplinske ...

fotoelektrični efekt

fotoelektrični efekt (fotoefekt), djelovanje elektromagnetskih valova (infracrvenih, svjetlosnih, ultraljubičastih, ...

gama-zračenje

gama-zračenje (γ-zrake), elektromagnetski valovi vrlo visoke frekvencije i energije, koji nastaju prilikom ...

masa

masa (lat. massa: tijesto < grč. μάζα: ječmeni hljeb kruha, prema μάσσειν: mijesiti). 1. U svakodnevnom ...

nuklearna fizika

nuklearna fizika, grana fizike koja proučava građu atomske jezgre i s njom povezane procese: fisiju, ...