Upit energijske razine, pronađeno natuknica: 11

energijske razine

energijske razine, bliske diskretne razine (nivoi) energije u nekom izoliranom sustavu (atom, molekula) ...

Fermi-Diracova statistika

Fermi-Diracova statistika [fe'rmi diræ'k~], kvantna statistika što se primjenjuje na fermione, nerazlučive ...

Fermijeva energija

Fermijeva energija (znak EF), najveća energija koju može imati elektron u čvrstom tijelu pri temperaturi ...

maser

maser [mẹi'zəɹ] (akronim od engl. Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje ...

Okunjkov, Andrej Jurjevič

Okunjkov (Okun’kov) [akun’ko'f], Andrej Jurjevič (Jur’evič), ruski matematičar (Moskva, 26. VII. 1969). ...

Planckova konstanta

Planckova konstanta [plaŋk~] (znak h), prirodna konstanta s pomoću koje je Max Planck 1900. postavio ...

spin-orbitno međudjelovanje

spin-orbitno međudjelovanje, pojava rascjepljenja energijskih razina koja nastaje u atomu kao posljedica ...

zatvorena ljuska

zatvorena ljuska, u nuklearnoj fizici, ljuska izrazito stabilne atomske jezgre kojoj atomski ili neutronski ...

molekularne rotacije

molekularne rotacije, kružna gibanja molekula plina koje imaju stalni električni dipolni moment. Način ...

molekularne vibracije

molekularne vibracije, titranja atoma oko ravnotežnih položaja u molekulama, odnosno gibanja kod kojih ...

(1)  2