Upit epikontinentalni pojas, pronađeno natuknica: 7

epikontinentalni pojas

epikontinentalni pojas (epi- + kontinent), objekt međunar. prava koji obuhvaća morsko dno i podzemlje ...

Alfirević, Slobodan

Alfirević, Slobodan, hrvatski biolog i oceanograf (Kaštel Gomilica, 27. I. 1924 – Split, 27. I. 1997). ...

Andrassy, Juraj

Andrassy [a'ndraši], Juraj, hrvatski pravnik (Zagreb, 12. VIII. 1896 – Zagreb, 20. XII. 1977). Studij ...

kontinentalni šelf

kontinentalni šelf (engleski shelf: prud), pojas razmjerno plitka morskoga dna koji okružuje kontinente; ...

podmorje

podmorje, morsko dno i njegovo podzemlje. U pravnom smislu, ono nije podvrgnuto jedinstvenomu međunarodnopravnom ...

pravo mora

pravo mora, dio međunar. prava koji sadrži pravila o pravnim režimima na pojedinim dijelovima mora i ...

Rudolf, Davorin

Rudolf, Davorin, hrvatski pravnik (Omiš, 13. II. 1934). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1965., ...