Upit eteri, pronađeno natuknica: 7

eteri

eteri (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), organski spojevi u kojima je kisikov atom povezan s dvama ...

celuloza

celuloza (lat. cellula: mala ćelija), bijela vlaknasta tvar netopljiva u vodi i organskim otapalima, ...

epoksidacija

epoksidacija (ep- + oksidacija), oksidacija alkena kojom se skupina C = C prevodi u epoksidnu (oksiransku) ...

izluživanje

izluživanje (ekstrakcija čvrsto-kapljevito, luženje), odjeljivanje topljivoga sastojka iz smjese s netopljivom ...

kisik

kisik, simbol O (lat. oxygenium), kemijski element (atomski broj 8, relativna atomska masa 15,9994), ...

parfem

parfem (francuski parfum: miomiris < talijanski profumo < latinski per fumum: kroz dim), koncentrirana ...

polimerizacija

polimerizacija (prema polimeri), kemijska reakcija u kojoj se velik broj monomera povezuje kovalentnim ...