Upit etika vrline, pronađeno natuknica: 4

etika

etika (prema grčkom ἠϑıϰός: moralan, ćudoredan), skup načela moralnoga (ćudorednog) ponašanja nekoga ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

vrlina

vrlina (grčki ἀρετή, latinskom virtus), stečena i postojana karakterna osobina ili dispozicija koja ...

Zenon iz Kitija

Zenon iz Kitija (grčki Zήνων, Zḗnōn), grčki filozof (Kitij, oko 334. pr. Kr. – Atena, 262. ili 261. pr. Kr.). ...