Upit etilen, pronađeno natuknica: 18

etilen

etilen (eten) (prema etil), nezasićeni ugljikovodik, prvi član homolognoga niza alkena, H2C = CH2. Bezbojan, ...

alkeni

alkeni (prema alkil) (olefini), nezasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n, sadrže dvostruku ...

Angarsk

Angarsk [~ga'~] (Ангарск), grad i luka na rijeci Angari, u južnom Sibiru (Irkutska oblast), 46 km sjeverozapadno ...

destilacijski plinovi

destilacijski plinovi, gorivi plinovi koji nastaju pri suhoj destilaciji čvrstih goriva (ugljena i drveta). ...

epinastija

epinastija (epi- + nastija), pojačan rast na gornjoj strani listova, koji dovodi do njihova savijanja ...

etilen-glikol

etilen-glikol ili glikol (etilen i gli[cerin] + [alkoh]ol), 1,2 etandiol, HOCH2CH2OH, najjednostavniji ...

fitohormoni

fitohormoni (fito- + hormon), biljni hormoni, tvari koje se stvaraju u vrlo malim količinama u pojedinim ...

Houston

Houston [hju:'stən], grad i luka u južnom Texasu, 80 km od obale Meksičkoga zaljeva, SAD; 2 099 451 st. ...

krekiranje

krekiranje (od engl. cracking: cijepanje), u preradbi nafte i petrokemijskoj proizvodnji, pretvorba ...

monomeri

monomeri (mono- + -mer), kemijski spojevi jednostavne građe, male molekularne mase i reaktivnih funkcijskih ...

(1)  2