Upit etnološki film, pronađeno natuknica: 2

etnološki film

etnološki film, znanstveno-planski komponiran film koji donosi pred promatrača određenu već stečenu ...

Makedonci

Makedonci, južnoslavenski narod naseljen najvećim dijelom u Makedoniji (oko 1 350 000 pripadnika). Autohtono ...