Upit euripid, pronađeno natuknica: 46

Euripid

Euripid (grčki Εὐριπίδης, Euripídēs), grčki tragički pjesnik (Atena, 485/484. pr. Kr. – Pela, 406. pr. Kr.). ...

Alkestida

Alkestida ili Alcestida (grčki Ἄλϰηστıς, Álkēstis), u grčkoj mitologiji, žena kralja Admeta; žrtvovala ...

Andromaha

Andromaha (grč. Ἀνδρομάχη, Andromákhē), u grčkoj mitologiji, žena glavnoga trojanskog junaka Hektora. ...

Arhelaj (makedonski kralj)

Arhelaj (grčki Ἀρχέλαος, Arkhélaos), makedonski kralj od 413. do 399. pr. Krista. Održavao dobre odnose ...

Bulić, Senka

Bulić, Senka, hrvatska glumica i redateljica (Split, 13. I. 1964). Studij glume završila na Akademiji ...

Cvitković, Branka

Cvitković, Branka, hrvatska glumica (Zagreb, 29. V. 1948). Diplomirala na Filozofskom fakultetu i Akademiji ...

Deifont

Deifont (grč. Δηϊφόντης, Dēïphóntēs), mitski kralj u Argu. Prijestolje je dobio od punca Temena, premda ...

Didim

Didim (grčki Δίδυμος, Dídymos), grčki filolog (? Aleksandrija, oko 63. pr. Kr. – ?, oko 10). Autor golema ...

Dostalová, Leopolda

Dostalová [do'stalova:], Leopolda, češka glumica (Prag, 23. I. 1879 – Prag, 17. VI. 1972). Debitirala ...

Drach, Vanja

Drach [drah], Vanja, hrvatski glumac (Bošnjaci, 1. II. 1932 – Zagreb, 6. IX. 2009). Diplomirao na Akademiji ...

(1)  2  3  4  5