Upit farmacija, pronađeno natuknica: 7

farmacija

farmacija (kasnolat. pharmacia < grč. φαρμαϰεία: uporaba lijekova, lijek) →  ljekarništvo ...

galenska farmacija

galenska farmacija (po grč. liječniku Galenu) →  farmaceutska tehnologija ...

farmaceutska tehnologija

farmaceutska tehnologija ili galenska farmacija, grana farmacije, koja proučava i utvrđuje način i metode ...

farmakoterapija

farmakoterapija (farmako- + terapija), primjena lijekova radi liječenja bolesti. Lijekove su nekad priređivali ...

ljekarništvo

ljekarništvo (farmacija, apotekarstvo), zdravstvena djelatnost koja obuhvaća nabavu, izradbu i čuvanje ...

mineralne sirovine

mineralne sirovine, prirodne anorganske i org. tvari u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju koje služe ...

Slovenija

Slovenija (Republika Slovenija), država u srednjoj Europi; obuhvaća 20 273 km2. Na sjeveru graniči s ...