Upit fazni prijelazi, pronađeno natuknica: 3

fazni prijelazi

fazni prijelazi, promjene stanja pojedine faze (elementarne, spoja, eutektičke smjese, peritektičkog ...

pothlađivanje

pothlađivanje, snižavanje temperature tvari ispod temperature faznoga prijelaza bez promjene agregatnoga ...

talište

talište, temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje. Ovisi o tlaku, ...