Upit feldspatoidi, pronađeno natuknica: 1

feldšpatoidi

feldšpatoidi (feldšpat + -oid), alumosilikati (uz Al[6] kao kation prisutan je i Al[4] u anionskom kompleksu) ...