Upit film strave, pronađeno natuknica: 37

film strave

film strave (prema engl. horror film), filmski žanr, uz znanstvenofantastični film najpopularniji žanr ...

Cavalcanti, Alberto

Cavalcanti [kɐvɐlk61469'ti], Alberto (pravo ime Alberto de Almeida-Cavalcanti), brazilski filmski redatelj ...

Christensen, Benjamin

Christensen [kri'sdənsən], Benjamin, danski filmski redatelj i glumac (Viborg, 29. IX. 1879 – Kopenhagen, ...

Coppola, Francis Ford

Coppola [kọu'pələ], Francis Ford, američki filmski redatelj, producent i scenarist (Detroit, 7. IV. 1939). ...

Dreyer, Carl Theodor

Dreyer [drại'əɹ], Carl Theodor, danski filmski redatelj (Kopenhagen, 3. II. 1889 – Kopenhagen, 20. III. 1968). ...

fantastika

fantastika (kasnolat. phantasticus < grč. φανταστıϰός: koji stvara predodžbe, maštovit), plod mašte, ...

Hammer Films Production

Hammer Films Production [hæ'mə film prədʌ'kšən], britanska filmska tvrtka, osnovana 1948., jedna od ...

Landis, John

Landis [læ'ndis], John, američki filmski i televizijski redatelj (Chicago, 3. VIII. 1950). Na filmu ...

Murnau, Friedrich Wilhelm

Murnau [mu'~], Friedrich Wilhelm (pravo prezime Plumpe), njemački filmski redatelj (Bielefeld, 28. XII. 1888 ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

(1)  2  3  4