Upit fiskalna politika, pronađeno natuknica: 6

fiskalna politika

fiskalna politika (lat. fiscalis: koji se odnosi na fisk), jedan od najvažnijih dijelova ekon. politike, ...

dezinflacija

dezinflacija (dez- + inflacija), skup mjera makroekonomske politike radi snižavanja stope inflacije. ...

Jurković, Pero

Jurković, Pero, hrvatski ekonomist (Brštanica, BiH, 4. VI. 1936 – Zagreb, 18. I. 2011). Ekonomiju diplomirao ...

Kaldor, Nicholas

Kaldor [kæ'ldɔ:], Nicholas, britanski ekonomist (Budimpešta, 12. V. 1908 – Cambridge, 30. IX. 1986). ...

Šimović, Jure

Šimović, Jure, hrvatski ekonomist (Zvirovići kraj Čapljine, BiH, 9. X. 1941). Diplomirao (1964) i doktorirao ...

planiranje

planiranje, izradba planova budućih akcija te koordinacija i kontrola organizacije ostvarivanja tih ...