Upit fizika elementarnih čestica, pronađeno natuknica: 9

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

Lederman, Leon

Lederman [lẹi'dəɹmən], Leon, američki fizičar (New York, 15. VII. 1922 – Rexburg, Idaho, 3. X. 2018). ...

nuklearna fizika

nuklearna fizika, grana fizike koja proučava građu atomske jezgre i s njom povezane procese: fisiju, ...

Picek, Ivica

Picek, Ivica, hrvatski fizičar (Mali Zvornik, Srbija, 8. X. 1950). Diplomirao (1974) i doktorirao (1980) ...

Colić, Petar

Colić, Petar, hrvatski fizičar (Hvar, 17. XII. 1935 – Zagreb, 18. III. 1987). Diplomirao primijenjenu ...

fizika teških iona

fizika teških iona, grana fizike koja se bavi proučavanjem nukleona s masom većom od mase jezgre helija-4 ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...