Upit fizikalni zakon, pronađeno natuknica: 24

fizikalni zakon

fizikalni zakon, univerzalna izjava o prirodnoj pojavi oblikovana na temelju promatranja ili izvođenja ...

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po André-Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko ...

Biot-Savartov zakon

Biot-Savartov zakon [bjo sava:'ʀ~] (Laplaceov zakon [lapla's~]), fizikalni zakon koji opisuje vezu između ...

formulirati

formulirati (prema formula), dati nečemu (npr. izjavi ili pismenomu sastavku) konačan oblik, uobličiti, ...

Gaussov zakon električnoga polja

Gaussov zakon električnoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu ...

Gaussov zakon magnetskoga polja

Gaussov zakon magnetskoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su ...

Hookeov zakon

Hookeov zakon [huk~] (po Robertu Hookeu), fizikalni zakon koji opisuje ovisnost promjene oblika čvrstoga ...

Kirchhoffov zakon zračenja

Kirchhoffov zakon zračenja [ki'r62179xɔf~] (po Gustavu Robertu Kirchhoffu), fizikalni zakon prema kojemu ...

Ohmov zakon

Ohmov zakon [o:'m~] (po Georgu Simonu Ohmu), fizikalni zakon prema kojem je jakost električne struje ...

Rayleigh-Jeansov zakon

Rayleigh-Jeansov zakon [rẹi'li 62721i:nz~] (po Johnu Williamu Struttu Rayleighu, koji ga je izveo 1900. ...

(1)  2  3