Upit flauta, pronađeno natuknica: 32

flauta

flauta (tal. flauto) →  glazbala, aerofonska ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

Armenci

Armenci, narod nastanjen pretežito u Armeniji (oko 3 milijuna pripadnika, 97,9% stanovništva), Gruziji ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Berlioz, Hector

Berlioz [bεʀl·jo:'z], Hector, francuski skladatelj i dirigent (La Côte-Saint-André, 11. XII. 1803 – ...

Bjelorusi

Bjelorusi, istočnoslavenski narod; oko 10,4 milijuna pripadnika, pretežito u Bjelorusiji (oko 8 milijuna) ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

Dedić, Arsen

Dedić, Arsen, hrvatski pjesnik, skladatelj i pjevač (Šibenik, 28. VII. 1938 – Zagreb, 17. VIII. 2015). ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

(1)  2  3  4