Upit flegmatik, pronađeno natuknica: 2

flegmatik

flegmatik (prema grč. φλέγμα: sluz) →  temperament ...

tipologija

tipologija (tipo- + -logija). 1. Dio znanstvene discipline koji predmete i pojave nekoga istovrsnog ...