Upit fluorescentna cijev, pronađeno natuknica: 3

fluorescentna cijev

fluorescentna cijev, električno rasvjetno tijelo kojemu svjetlost emitira fluorescentni sloj na stijenki ...

koherentni valovi

koherentni valovi, mehanički ili elektromagnetski valovi jednakih frekvencija, polarizacija i stalnog ...

televizijski prijamnik

televizijski prijamnik (televizor), elektronički uređaj koji omogućuje prijam televizijskoga signala ...