Upit fonetika, pronađeno natuknica: 24

fonetika

fonetika (grč. φωνηετıϰή [τέχνη]: glasoslovlje), znanstv. disciplina koja istražuje obilježja ljudskoga ...

akustička fonetika

akustička fonetika  →  fonetika ...

artikulacijska fonetika

artikulacijska fonetika  →  fonetika ...

Bărbulescu, Ilie

Bărbulescu [bərbule'sku], Ilie, rumunjski filolog i lingvist (Bukurešt, 3. XII. 1873 – Iaşi, 5. VI. 1945). ...

defektologija

defektologija (lat. defectus: nedostatak + -logija), edukacijsko-rehabilitacijska znanost i rad s osobama ...

elektroakustika

elektroakustika (elektro- + akustika), područje elektrotehnike koje se bavi pretvorbom zvuka u električne ...

etimologija

etimologija (lat. XVI. st. etymologia < grč. ἐτυμολογία: istraživanje istinskoga /izvornoga/ značenja ...

fonologija

fonologija (fono- + -logija), lingvistička disciplina koja proučava razlikovnu funkciju glasova u pojedinom ...

forma i supstancija

forma i supstancija, u strukturalističkoj lingvistici, teza F. de Saussurea da je »jezik forma a ne ...

Fouché, Pierre

Fouché [fušẹ'], Pierre, francuski jezikoslovac (Illa-sur-Tête, Roussillon, 8. II. 1891 – Pariz, 11. VIII. 1967). ...

(1)  2  3