Upit formaldehid, pronađeno natuknica: 15

formaldehid

formaldehid (lat. acidum formicum: mravlja kiselina + aldehid) (metanal), najjednostavniji aldehid, ...

aldehidi

aldehidi (kratica od lat. Alcoholus dehydrogenatus: dehidrogenirani alkohol), organski spojevi s jednovalentnom ...

aminoplasti

aminoplasti (amin + -plast), polimerni materijali (poliplasti), makromolekularni produkti reakcije umrežavanja ...

Butlerov, Aleksandr Mihajlovič

Butlerov [bu'tl’irəf], Aleksandr Mihajlovič, ruski kemičar (Čistopol’, 15. IX. 1828 – Butlerovka, 17. VIII. 1886). ...

fiksacija

fiksacija ili fiksiranje (lat. fixatio: ustaljivanje). 1. Općenito, učvršćenje, učvršćivanje; postupak ...

formalin

formalin (prema formaldehid), bezbojna 40%-tna vodena otopina formaldehida s metanolom kao stabilizatorom. ...

glioksal

glioksal (grč. γλία: ljepilo + oksal[ni]), etandial, najjednostavniji dialdehid, CHOCHO, žuta kristalna ...

gorivni članak

gorivni članak, elektrokemijski uređaj za izravnu pretvorbu kemijske energije u električnu, bez prethodne ...

Hofmann, August Wilhelm von

Hofmann [ho:'fman], August Wilhelm von, njemački kemičar (Giessen, 8. IV. 1818 – Berlin, 5. V. 1892). ...

kometi

kometi (prema grč. ϰομήτης: dugokos; zvijezda repatica), mala svemirska tijela koja se najčešće gibaju ...

(1)  2