Upit fotofon, pronađeno natuknica: 3

fotofon

fotofon (foto- + -fon), uređaj za prijenos ljudskoga govora na daljinu. Govor pobuđuje na titranje membranu, ...

Bell, Alexander Graham

Bell [bel], Alexander Graham, američki fiziolog i izumitelj škotskoga podrijetla (Edinburgh, 3. III. 1847 ...

Tainter, Charles Sumner

Tainter [tẹi'ntəɹ], Charles Sumner, američki izumitelj (Watertown, 25. IV. 1854 – San Diego, 20. IV. 1940). ...