Upit fotogrametrija, pronađeno natuknica: 7

fotogrametrija

fotogrametrija (foto- + -gram + -metrija), znanost i tehnika određivanja oblika, veličine ili položaja ...

Braum, Franjo

Braum, Franjo, hrvatski geodet (Zagreb, 14. III. 1914 – Zagreb, 14. VI. 1993). Doktorirao je na Eidgenössische ...

fotografija

fotografija (foto- + -grafija), postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

kartografija

kartografija (karta + -grafija), vještina izradbe karata i znanstvena disciplina koja se bavi poviješću, ...

Kružić, Franjo

Kružić, Franjo, hrvatski mjernik, geodetski inženjer (?, 1. IV. 1851 – Zagreb, 1. IV. 1920). Gimnaziju ...

Tomašegović, Zdenko

Tomašegović, Zdenko, hrvatski šumarski stručnjak (Zagreb, 26. IV. 1917 – Zagreb, 12. VI. 1995). Diplomirao ...