Upit fototranzistor, pronađeno natuknica: 6

fototranzistor

fototranzistor (foto- + tranzistor), tranzistor u kojem svjetlost (i blisko elektromagnetsko zračenje) ...

elektroničko brojilo

elektroničko brojilo, uređaj koji elektroničkim postupkom broji električne impulse te služi i kao frekventometar. ...

fotoćelija

fotoćelija (foto- + ćelija), elektronička cijev u kojoj svjetlost (i blisko elektromagnetsko zračenje) ...

fotodetektor

fotodetektor (foto- + detektor), fotoelektrični element u kojem svjetlost fotoelektričnim efektom uzrokuje ...

fotodioda

fotodioda (foto- + dioda), poluvodički elektronički element u kojem svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

fotomultiplikator

fotomultiplikator ili fotoumnoživač, fotoosjetljiva elektronska cijev u kojoj svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...