Upit fozgen, pronađeno natuknica: 9

fozgen

fozgen (grč. φῶς: svjetlost + -gen), otrovan, bezbojan plin, COCl2. Pri 8 °C kondenzira se u žitku tekućinu. ...

bojni otrovi

bojni otrovi, otrovne tvari koje se u ratu rabe za uništavanje ili onesposobljivanje ljudi, životinja ...

diklormetan

diklormetan (di- + klor + metan) (metilen-klorid), CH2Cl2, tekućina niska vrelišta (40 °C). Otapa ulja ...

karbonili

karbonili (prema karbonil), kompleksni spojevi nekih metala iz skupine prijelaznih elemenata, s ugljikovim ...

kloroform

kloroform (kloro- + -form), triklormetan, CHCl3, bezbojna hlapljiva neupaljiva tekućina karakteristična ...

polikarbonat

polikarbonat (poli- + karbonat) (PC), plastomerni materijal, linearni poliester ugljične kiseline. Proizvodi ...

ugljikov monoksid

ugljikov monoksid (ugljikov(II) oksid), CO, kemijski spoj koji se sastoji od jednog ugljikova atoma ...

zagušljivci

zagušljivci, smrtonosni bojni otrovi koji oštećuju plućno tkivo, uzrokuju kašalj i gušenje, te edem ...

zaštitna maska

zaštitna maska, maska koja štiti lice ili dio lica od otrovnih plinova, prejake svjetlosti, iskara i ...