Upit frančezarije, pronađeno natuknica: 7

frančezarije

frančezarije (prema tal. francesaria), naziv kojim su se u Dubrovniku potkraj XVII. i u prvoj polovici ...

Bruerević, Marko

Bruerević, Marko (Bruerović, Bruère Desrivaux, Marc), hrvatski pisac francuskog podrijetla (Tours ili ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Dubrovačke ljetne igre

Dubrovačke ljetne igre, kazališni, glazbeni i folklorni festival, osnovan 1950. kao Festival kazališnih ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

komedija

komedija (lat. comoedia < grč. ϰωμῳδία, od ϰῶμος: veseo ophod i ᾠδή: pjesma). 1. Dramska vrsta koja ...

Orsan

Orsan, zatvoreni kazališni prostor i prva javna kazališna dvorana u Dubrovniku, u adaptiranom arsenalu. ...