Upit fructus, pronađeno natuknica: 18

fructus

fructus [fru'ktus] (lat.: plod) →  plodovi ...

droge

droge (tal. droga ili njem. Droge < franc. drogue: ljekarija < niz. droog: isušena tvar, u vezi s novonjemačkim ...

kardamom

kardamom (lat. cardamomum < grč. ϰαρδάμωμον) (Elettaria cardamomum), do 3 m visoka tropska trajnica ...

kasija

kasija ili sena (lat. cassia < grč. ϰασία; lat. senna < arap. sanā) (Cassia), tropski biljni rod s više ...

Katančić, Matija Petar

Katančić, Matija Petar, hrvatski pjesnik, estetičar, književni teoretičar, prevoditelj, leksikograf, ...

kim

kim (njem. Kümmel < lat. cuminum < grč. ϰύμıνον) (Carum carvi), dvogodišnja, do 100 cm visoka biljka ...

kolocint

kolocint (lat. colocynthis < grč. ϰολοϰυνϑίς) (Citrullus colocynthis), jednogodišnja biljka iz por. ...

komorač

komorač ili koromač (prema grč. μάραϑρον) (Foeniculum vulgare, Foeniculum officinale), dvogodišnja ili ...

korijandar

korijandar (lat. coriandrum < grč. ϰορύαννον ili ϰορύανδρον) (Coriandrum sativum), jednogodišnja biljka ...

kritosjemenjače

kritosjemenjače (Angiospermae, Magnoliophytina), opsežna sistematska biljna skupina (pododjeljak) viših ...

(1)  2