Upit gatanje, pronađeno natuknica: 10

gatanje

gatanje (proricanje, divinacija), oblik praznovjerja, otkrivanje nepoznatih činjenica i proricanje budućnosti ...

Bäck, Josip

Bäck [bek], Josip, tvorničar (Pešta, 1816 – Zagreb, 6. XII. 1868). Iz obitelji izrađivača igraćih karata, ...

Caravaggio, Michelangelo Merisi da

Caravaggio [karava'62721:o], Michelangelo Merisi da, talijanski slikar (Caravaggio kraj Bergama, 1571 – ...

Cattafi, Bartolo

Cattafi [kat:a:'fi], Bartolo, talijanski pjesnik (Barcellona Pozzo di Gotto, 6. VII. 1922 – Milano, ...

hiromantija

hiromantija (grč. χεıρομαντεία), gatanje i proricanje sudbine iz oblika ruke, osobito dlana i crta na ...

mezoameričke religije

mezoameričke religije, politeistički religijski sustavi srednjoameričkih Indijanaca (srednji i južni ...

običaji, narodni

običaji, narodni, tradicijom ustaljeni načini ponašanja s normativnim, ceremonijalnim i simboličkim ...

omen

omen (lat.), dobar ili loš predznak, znamenje koje na nešto sluti. Pučko vjerovanje koje potječe iz ...

Romi

Romi, pripadnici naroda indijskog podrijetla nastanjeni širom svijeta: na području Srednjega istoka, ...

vjerovanja, pučka

vjerovanja, pučka (narodna vjerovanja), skup tradicijskih predodžbi o čovjeku i svemu što ga okružuje. ...

(1)