Upit genealogija, pronađeno natuknica: 17

genealogija

genealogija (grč. γενεαλογία: rodoslovlje), prikaz razvoja neke pojave od njezina nastanka do posljednjega ...

Balzer, Oswald Marian

Balzer [ba'~], Oswald Marian, poljski pravni povjesničar (Chodorów, 23. I. 1858 – Lavov, 11. I. 1933). ...

Burbonci

Burbonci (Bourbon), europska dinastija kojoj su ogranci vladali u Francuskoj, Španjolskoj i Kraljevstvu ...

Burgkmair, Hans, st.

Burgkmair [bu'rkmaiəɹ], Hans, st., njemački slikar i grafičar (Augsburg, 1473 – Augsburg, 1531). Glavni ...

Gilliéron, Jules

Gilliéron [žil·jeʀ61533'], Jules, francuski jezikoslovac švicarskog podrijetla (La Neuveville, Švicarska, ...

Jordan, Vasilije Josip

Jordan, Vasilije Josip, hrvatski slikar (Zagreb, 1. III. 1934 – Zagreb, 12. III. 2019). Diplomirao na ...

Kojiki

Kojiki [ko62720iki] (japanski: Knjiga o stvarima starine), japanska zbirka mitova, legendi, pjesama i carskih ...

Nihongi

Nihongi ili Nihon shoki [~ šoki] (japanski: Ljetopis Japana), djelo koje predstavlja najstariju službenu ...

Piccoli, Michel

Piccoli [pikɔli'], Michel, francuski glumac (Pariz, 27. XII. 1925 – Saint-Philbert-sur-Risle, 12. V. 2020). ...

rod

rod. 1. U kulturnoj i socijalnoj antropologiji, skupina krvnih srodnika čiji se pripadnici smatraju ...

(1)  2