Upit genska informacija, pronađeno natuknica: 5

genska informacija

genska informacija, informacija zapisana (kodirana) u genima, koja se realizira kroz ekspresiju (→  genska ...

centralna dogma

centralna dogma, teorija engleskog molekularnog biologa F. H. C. Cricka, prema kojoj je genska informacija ...

mutacije

mutacije (lat. mutatio: promjena), iznenadne nasumične fizikalno-kem. promjene genetičkoga materijala ...

transkripcija

transkripcija (lat. transcriptio: prepisivanje; prenošenje). 1. U lingvistici, postupak zamjene znakova ...

translacija

translacija (lat. translatio: prijenos). 1. U matematici, preslikavanje euklidskoga prostora na sebe, ...