Upit geografske koordinate, pronađeno natuknica: 6

geografske koordinate

geografske koordinate, veličine koje određuju položaj točke na Zemljinoj površini. Geografske koordinate ...

Bogdanić, Mirko Danijel

Bogdanić, Mirko Danijel (Daniel Emerik), hrvatski astronom i matematičar (Virovitica, 5. XI. 1762 – ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Pilar, Gjuro

Pilar, Gjuro, hrvatski geolog i paleontolog (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 22. IV. 1846 – Zagreb, ...

meridijan

meridijan (prema lat. meridianus: podnevni). 1. U geografiji (također podnevnik), zamišljena polukružnica ...

navigacija

navigacija (lat. navigatio: plovidba, vožnja), tehnika i vještina vođenja plovila, zračne ili svemirske ...