Upit geometrijsko tijelo, pronađeno natuknica: 21

geometrijsko tijelo

geometrijsko tijelo, omeđeni trodimenzijski dio prostora kojemu su zanemarena fizikalna svojstva (masa, ...

bačva

bačva (pučki lat. buttia za klas. lat. buttis), zatvorena valjkasta posuda za tekućine (gorivo, kišnicu, ...

geometrijska konstrukcija

geometrijska konstrukcija, postupak kojim se konstruira geometrijski lik ili predočuje geometrijsko ...

kocka

kocka. 1. U geometriji, pravilno geometrijsko tijelo, poliedar omeđen sa šest kvadrata, pravilni heksaedar. ...

konkavan

konkavan (lat. concavus: šupalj), uleknut, ugnut, izdubljen, udubljen. Suprotno: konveksan. Krivulja ...

konveksan

konveksan (lat. convexus), izbočen, nabrekao, ispupčen (npr. konveksna zrcala, konveksne leće). Suprotno ...

kristalizacija

kristalizacija, nastajanje kristala u kojem se osnovne čestice (atomi, ioni ili molekule) pravilno slažu ...

kugla

kugla (njem. Kugel). 1. Geometrijsko tijelo, omeđeno sferom; skup točaka prostora kojima udaljenost ...

kupola

kupola (tal. cupola < kasnolat. cupula, deminutiv od cupa: bačva). 1. U arhitekturi i građevinarstvu, ...

obelisk

obelisk (lat. obeliscus < grč. ὀβελίσϰος, deminutiv od ὀβελός: ražanj; šiljast stup). 1. Geometrijsko ...

(1)  2  3